บริษัทฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อมตะซิตี้ชลบุรี (โซนเอ)
700/427 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย

Thailand

บริษัทฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อมตะซิตี้ชลบุรี (โซนเอ)
700/427 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย

Thailand

สำนักงานใหญ่ในภาคสากล

Freudenberg Filtration Technologies

69469 Weinheim, Germany
info(at)freudenberg-filter.com

ยานยนต์
โทรศัพท์ +49 6201 80 7942

อุตสาหกรรมและการดำรงอยู่
โทรศัพท์ +49 6201 80 6264