โลกแห่งที่อยู่อาศัยของคุณ

ร่วมค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาจาก Freudenberg เพื่อคุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ภายในอาคาร

การดูแลรักษาอากาศภายในอาคาร

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเวปไซต์หลัก

การดูแลพื้นอาคาร

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเวปไซต์หลัก

อุปกรณ์ในสำนักงาน

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเวปไซต์หลัก

90%

คนจำนวนมากในประเทศอุตสาหกรรม จะใช้เวลากว่า 90% อยู่ภายในอาคาร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลอย่างยิ่ง ในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และเพื่อขจัดอนุภาคปนเปื้อนที่อันตราย กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และแก็สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 


“"การเป็นผู้ออกแบบและผลิตไส้กรองที่โดดเด่นนั้น จะต้องช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ซึ่งเรานั้นได้ดำเนินการเข้าใกล้พันธกิจของบริษัทแล้ว คือ การให้บริการแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น" ดร. แอนเดรียส์ กรูเธอร์, CEO ” ดร. แอนเดรียส์ กรูเธอร์, CEO

มลพิษทางอากาศภายในอาคารสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 5 เท่า

เรามักที่จะคิดว่ามลพิษทางอากาศนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นควันไอเสีย โอโซน หรือเมฆหมอกสารแขวนลอยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน แต่ในความเป็นจริงก็คืออากาศภายในบ้าน สำนักงาน และอาคารต่างๆ นั้น มีมลพิษมากกว่าอากาศภายนอกอาคารถึง 5 เท่า มลพิษทางอากาศที่อยู่ภายในบ้าน อยู่ภายในสถานที่ทำงานของคุณ แต่คุณมักจะมองไม่เห็นมัน

มลพิษทางอากาศภายในบ้านนั้น อาจเกิดได้จากสารตะกั่ว (ฝุ่นละอองภายในบ้าน) ฟอร์มาลดีไฮด์ สารหน่วงติดไฟ แก๊สเรดอน หรือแม้แต่ ไอระเหยจากน้ำหอม ที่ใช้ในน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมถึงมลพิษบางอย่างที่เกิดจาก เตียงนอนหรือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ น้ำยาทำความสะอาดพรม หรือสีเคลือบบนผนัง อีกทั้งยังมีส่วนผสมของ ไรฝุ่นขนาดเล็ก(ซึ่งเป็นสารหลักของการก่อภูมิแพ้) เชื้อรา และขนสัตว์ ซึ่งขนสัตว์ที่ติดบนเสื่อผ้าเจ้าของสัตว์เลี้ยง มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากมันได้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของเด็กเล็ก ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด และผู้สูงอายุนั้น อาจจะไวต่อมลพิษภายในอาคาร แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผลกระทบทางด้านสุขภาพ อาจจะปรากฎในภายหลัง หลังจากได้สูดดมซ้ำๆ

สำหรับมลพิษในสำนักงานนั้น เป็นสิ่งที่เราทราบกันดีว่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มีการปล่อยสารเคมีอย่างโอโซน สารตัวทำละลายหรือฝุ่นผงของหมึกพิมพ์ สารพิษนั้นกระจายออกมาจากวัสดุที่เราใช้ทำงาน (หมึกพิมพ์, หมึก, กระดาษ) และซึ่งยังได้ถูกใช้งานในเทคโนโลยีการพิมพ์แบบพิเศษ ระหว่างการพิมพ์และถ่ายเอกสาร กระบวนการด้านสารเคมีและฟิสิกส์ที่ซับซ้อนนั้น ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการทำปฏิกิริยาของหมึกพิมพ์และกระดาษภายใต้อิทธิพลของแสงและอุณหภูมิที่สูง ยิ่งไปกว่านั้น อนุภาคและฝุ่นผงยังสามารถส่งผลร้ายต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในสำนักงาน ตัวอย่างเช่น อนุภาคในอากาศนั้นอาจส่งผลต่ออุปกรณ์ฉายภาพวิดีโอและลดอายุในการใช้งานให้สั้นลง

องค์ประกอบทั่วไปของมลพิษภายในอาคาร

หนึ่งในความท้าทายที่พวกเรากำลังเผชิญ เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับมลพิษภายในอาคาร คือ พวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นฝุ่นละอองและแก๊สที่อันตรายเหล่านั้นได้ เพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กมาก ดังนั้น เราจำเป็นต้องระบุว่า องค์ประกอบไหน ที่มีความสำคัญต่อการก่อให้เกิดมลพิษภายในอาคาร

 • อนุภาค (PM)

  อนุภาคขนาดเล็กและเล็กมาก จะล่องลอยอยู่ในบรรยากาศชั่วขณะหนึ่ง และไม่ได้ตกลงสู่พื้นในทันที อนุภาคเหล่านี้จะถูกแบ่งกลุ่มออกตามขนาดต่างๆ เรื่องของอนุภาคนั้น ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ว่า เมื่อความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ่นในระยะเวลานาน ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงควรลดการปล่อยอนุภาคที่เป็นมิลพิษให้น้อยที่สุด

 • ฟอร์มาลดีไฮด์

  สารเคมีอินทรีย์ ที่พบได้อย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมของเรา เป็นแก๊ส ที่ไร้สี และมีกลิ่นฉุน โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มแก๊สที่เรียกว่า แอลด์ดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่ไวต่อประสาทสัมผัส ที่อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่การสัมผัสในครั้งแรก 
  อีกทั้งยังคาดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งกับมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นมะเร็งโพรงจมูก และมะเร็งปอด โดยทั่วไปการสัมผัส สารฟอร์มาลดีไฮด์นั้นเกิดขึ้นผ่านทางการหายใจเข้า ความเข้มข้นแขวนลอยของ สารฟอร์มาลดีไฮด์ มากกว่า 0.1 ppm อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได้

 • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

  สารประกอบอินทรีย์ เป็นสารที่มีความดันไอสูงที่อุณหภูมิห้อง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายบางตัวนั้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม  สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้ถูกควบคุมโดยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในอาคาร ซึ่งเป็นที่ที่มีความเข้มข้นสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่อันตรายนั้น ไม่ได้เป็นพิษโดยเฉียบพลัน แต่จะส่งผลต่อสุขภาพหากมีการสะสมในร่างกายระยะยาว เนื่องจากสารมีความเข้มข้นต่ำและอาการของโรคจะค่อย ๆ ก่อตัวอย่างช้า ๆ การศึกษาผลกระทบของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจึงค่อนข้างเป็นเรื่องยาก

 • กลิ่น

  กลิ่นคือหนึ่งในประสาทการรับรู้ของมนุษย์ ที่มีต่ออนุภาคเคมี หรือส่วนผสมทางเคมี กลิ่นสารเคมีเหล่านี้มาจาก เชื้อรา แบคทีเรีย แก๊สท่อระบายน้ำ กลิ่นจากการย่อยสลายของเสียควันแก๊สจากการเผาไหม้ (จากรถยนต์ หรือเตาเผา)  รวมถึงสัตว์เลี้ยง (ที่พบเห็นได้ทั่วไปจากแหล่งต่างๆ) กลิ่นเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร สารเคมีบางตัว (ที่ความเข้มข้นต่ำ) สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้สูดดมเข้าไป ในขณะที่สารเคมีประเภทอื่นก่อให้เกิดความระคายเคืองที่ความเข้มข้นสูง แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับคนส่วนใหญ่ (ผู้ที่ไว หรือ แพ้ต่อสารเคมี อาจจะได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ ที่ความเข้มข้นของสารเคมีในระดับต่ำได้) ถึงแม้ว่าสารปนเปื้อนเคมีส่วนใหญ่จะมาจากภายในอาคาร แต่สารเคมีก็ยังสามารถเล็ดลอดเข้ามาภายในอาคาร จากภายนอกได้เช่นกัน

 • จุลินทรีย์

  กว่า 30% ของประชากรโลกนั้น ประสบปัญหาจากโรคภูมิแพ้ โดยประมาณ 86% ของผู้ที่ประสบปัญหาจากโรคภูมิแพ้ เป็นการแพ้ละอองเกสร ในช่วงเวลาที่มีความเข้มข้น ของละอองเกสรสูง โรคภูมิแพ้สามารถแสดงอาการได้ในรูปแบบของไข้หวัด เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ การจาม และมีน้ำตาไหล ซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต