โลกแห่งการกรองในภาคส่วนอุตสาหกรรมของคุณ

สำรวจถึงแนวทางการแก้ปัญหาจาก Viledon เพื่ออากาศและของเหลวที่บริสุทธิ์

แก๊สเทอร์ไบน์และคอมเพรสเซอร์

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

อุตสาหกรรมการพ่นสี

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

อาหารและเครื่องดื่ม

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

ระบบการกรองแก๊ส

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

การควบคุมมลภาวะ

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

ห้องสะอาดและอุตสาหกรรมยา

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

การกรองของเหลว

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

แนวทางการแก้ปัญหาด้านน้ำ

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและบริการของเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลาง

บริการและวิศวกรรม

บริการ Viledon filterCair

ไส้กรอง+งานบริการ+งานให้คำแนะนำ= การจัดการคุณภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบ

Viledon filterCair คือแพคเกจการจัดการไส้กรอง
ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการให้บริการกับลูกค้าในภาคส่วน
ต่างๆ ของอุตสาหกรรม พร้อมให้ประโยชน์สูงสุด จากการใช้ไส้กรองที่มีคุณภาพสูง ในโรงงานที่มีความซับซ้อน

แพคเกจที่ยืดหยุ่น สามาถเลือกปรับเปลี่ยน โปรแกรมไส้กรอง งานบริการ และงานประกัน ทั้งหมดนี้จะถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่คงที่ นำมาสู่ระบบแนวทางการแก้ปัญหาของคู่ค้า ซึ่งคือ ความทันสมัย มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มากด้วยความสามารถของเรานั้น จะเป็นผู้คอยจัดการภาระงานดังกล่าวบนระบบของคุณ ด้วยต้นทุนที่คงที่และประหยัดค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา

บริการ filterCair
มุ่งพัฒนาและวางแผนอย่างละเอียดให้ลูกค้าทุก ๆ ราย

การพัฒนาและวางแผนอย่างละเอียดให้กับลูกค้าแต่ละราย

การก่อสร้างและติดตั้งเพิ่มเติมระบบเติมอากาศของทีมวิศวกรรม Viledon

ทีมวิศวกรรม Viledon พร้อมให้บริการทางด้านงานพัฒนาและโปรแกรมติดตั้งที่ครบวงจร สำหรับงานต่อเติมหรืองานก่อสร้างใหม่ของระบบการกรองอากาศ ในแต่ละแพคเกจของเราจะประกอบไปด้วย การเข้าสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาหน้างาน บริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบการกรอง โดยอ้างอิงจาก 3D-CAD การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ การบริหารโครงการโดยสมบูรณ์ การจัดทำเอกสาร การฝึกอบรมและบริการหลังการขาย

ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมที่มีมานาน ในด้านการผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการพ่นสี ซึ่งโครงการเหล่านั้นได้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผลงานของเรานั้นยังรวมถึงระบบการกรองอากาศสำหรับแก๊สเทอร์ไบน์ และคอมเพรสเซอร์ ระบบระบายอากาศของห้องควบคุม หรือโรงงานผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมาย ทางเรายินดีที่จะจัดการประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลของโครงการที่คุณให้ความสนใจ 

ติดต่อเรา

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเรา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงผลิตภัณฑ์ใน e-catalog